SH-1600

SH-1600

: frontpage.jpg

.. 3

.. 3

.. 4

. 5

.. 8

. 9

. 11

. 12

. 13

.. 15

 

            1.    

            2.    

            3.    

            4.    

            5.    

            6.    

            7.    

            8.    

            9.    

       10.    

       11.    

       12.    

       13.    

       14.    

       15.    

,

1600

,

140

,

2100

,

737 ( )

813 ( )

,

1245

,

440

,

50

,

120

. ,

250

220/50

, /

6

,

76,2

,

2700

 

. . . , .

, , . . , .

: 1.jpg , . , , .

, , . , .

*  , .

*  , , .

*  , .

*  , .

*  .

*  , .

*  , .

*  .

*  , .

*  , .

*  , .

*  , .

*  , , .

*  , .

.

: 4.jpg

, .

, , .

, .

.

.

, .

.

, .

.

, . , .

1.       .

2.       , , , .

3.       , .

4.       , .

5.       , . . .

6.       . ¾ .

7.       , . 3/4 .

8.       .

9.       , .

10.  .

11.  , 60 120 . , .

12.  .

: mainparts.jpg

       1.         

       2.         

       3.         

       4.         

       5.         

       6.         

       7.         

       8.         

       9.         

  10.         

  11.         

  12.         

  13.         

  14.         

  15.         

  16.         

  17.         

  18.         

  19.